Dotacje

10-08-2019
Informacja dotycząca przetargu na wynajem powierzchni wraz z zabudową stoiska wystawczego na targach Cosmopack Bolonia 2020.
Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni wraz z zabudową stoiska wystawczego na targach Cosmopack Bolonia 2020.
więcej
01-09-2019
Informacja dotycząca udziału w programie dofinansowania „Go to Brand”.
„Promocja produktów firmy Zigler Polska sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-24-0102/19 został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".
więcej
15-12-2018
Informacja dotycząca przetargu na wykonanie materiałów promocyjnych.
Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu", – wykonanie materiałów promocyjnych.
więcej
12-09-2018
Informacja dotycząca przetargu na oznakowanie stoiska na targach Cosmoprof Hong Kong 2018.
Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu", – na Panel MPG - Marki Polskiej Gospodarki do oznakowania stoiska na targach Cosmoprof Hong Kong 2018.
więcej
02-03-2017
Informacja dotyczącą uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu: „Promocja produktów firmy ZIGLER POLSKA SP. Z O. O. Poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktywnych - Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
więcej