02-03-2017

Informacja dotyczącą uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu: „Promocja produktów firmy ZIGLER POLSKA SP. Z O. O. Poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktywnych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

„Projekt wpisuje się w Program Promocji Branży Kosmetycznej i zakłada udział firmy w charakterze wystawcy w wybranych targach branżowych w Europie i Azji. Projekt ma na celu intensyfikację działalności eksportowej, wzmocnienie rozpoznawalności marki Zigler Polska, zdobycie informacji na temat specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych oraz dostarczenie potencjalnym partnerom zagranicznym informacji o produktach Zigler Polska”

Wartość projektu: 908 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 681 300,00 PLN

Czas trwania: 02.03.2017 – 31.12.2019