15-12-2018

Informacja dotycząca przetargu na wykonanie materiałów promocyjnych.

Szanowni Państwo,

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu”, – wykonanie materiałów promocyjnych.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3.: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załącznik: 1 2 3

Termin wysyłania ofert upływa w dniu 15.12.2018r.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.01.2019r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zigler.pl