01-09-2019

Informacja dotycząca udziału w programie dofinansowania „Go to Brand”.

Szanowni Państwo,

„Promocja produktów firmy Zigler Polska sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu” będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-24-0102/19 został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

„Projekt wpisuje się w Program Promocji Branży Kosmetycznej i zakłada udział firmy w charakterze wystawcy w wybranych targach branżowych w Europie i Azji. Projekt ma na celu intensyfikację działalności eksportowej, wzmocnienie rozpoznawalności marki Zigler Polska, zdobycie informacji na temat specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych oraz dostarczenie potencjalnym partnerom zagranicznym informacji o produktach Zigler Polska”

Wartość projektu: 566 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 283 450,00 PLN

Czas trwania: 01.09.2019 – 31.12.2020