12-09-2018

Informacja dotycząca przetargu na oznakowanie stoiska na targach Cosmoprof Hong Kong 2018.

Szanowni Państwo,

Firma ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, w związku z realizacją projektu: „Promocja firmy ZIGLER POLSKA Sp. z o.o. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu”, – na Panel MPG – Marki Polskiej Gospodarki do oznakowania stoiska na targach Cosmoprof Hong Kong 2018.

Wytyczne co do panelu znajdują się pod tym linkiem oraz w ząłczonym pliku.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.3.: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”

Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach III osi priorytetowej: „wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załącznik: 1 2 3 4

Termin wysyłania ofert upływa w dniu 12.09.2018r.

Termin realizacji zamówienia do dnia 15.09.2018r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zigler.pl