Polityka prywatności

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy korzystasz z Naszej strony internetowej (www.zigler.eu – dalej zwanej „Stroną”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Strony jest ZIGLER Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Braci Gutmanów 7, 43-600 Jaworzno (“ZIGLER” lub „My”).

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:
– pocztą – na adres ul. Braci Gutmanów 7, 43-600 Jaworzno, Polska.
– mailowo – rodo@zigler.pl
– za pomocą formularza kontaktowego na Stronie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Naszej strony internetowej w celu:

– odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych na Stronie – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,

– analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,

– dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych,

– w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody, przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania.

Zakres przetwarzania

Dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane następujące Twoje dane: imię, adres e-mail, nazwa firmy, data i godzina przesłania nam Twojego zapytania oraz adres IP, a także inne dane, które zawrzesz w treści formularza.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny (w tym podmiotom świadczącym usługi IT lub w zakresie marketingu), a także innym odbiorcom, jeżeli wynikać będzie to z przepisów.

Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

– od dnia ich doręczenia przez czas potrzebny na udzielenie Ci odpowiedzi na przesłane nam Twoje zapytanie – w przypadku, gdy nie uzyskamy innej podstawy prawnej na dalsze przetwarzanie,

– w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – od dnia jej wyrażenia do dnia jej wycofania,

– dla celów archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – od dnia dostarczenia nam Twoich danych do dnia wygaśnięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Uprawnienia

Masz prawo:

– żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo wycofać swoją zgodę w każdym czasie – wycofanie zgody nie będzie wpływać na przetwarzanie do czasu jej wycofania,

– w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi,

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do ochrony praw przed sądem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.